Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Procedura występowania o wydanie orzeczenia do kształcenia specjalnego, indywidualnego przygotowania przedszkolnego, nauczania indywidualnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania

 

Ø     Kwalifikacji do kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego i indywidualnego przygotowania przedszkolnego dla dzieci z placówek rejonu działania dokonuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim.

Ø     Specjaliści Poradni po wnikliwej, wieloaspektowej diagnozie psychologiczno-pedagogicznej oraz konsultacjach medycznych, na wniosek rodziców wydają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego przygotowania przedszkolnego, nauczania indywidualnego i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania.

Ø     W orzeczeniu Poradnia określa rodzaj niepełnosprawności, formę realizacji kształcenia, program, wskazuje placówki, w których może być ono podjęte oraz warunki niezbędne do realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka jak również wskazuje metody stymulacji, terapii oraz zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ø     Orzeczenie do kształcenia specjalnego, indywidualnego przygotowania przedszkolnego, nauczania indywidualnego, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania wydaje się na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

 

1.     Wnioski znajdują się w Poradni. Pracownicy Poradni wspomagają rodziców w ich wypełnieniu.

 

2.     W celu rozpatrzenia wniosku Dyrektor Poradni powołuje Zespół Orzekający, na którym obecni są przewodniczący Zespołu, psycholog, pedagog, także inni specjaliści w zależności od potrzeb oraz lekarz konsultant.

 

3.     Rodzic jest powiadamiany o terminie posiedzenia Zespołu, w którym może uczestniczyć.

 

4.     O decyzji podjętej na posiedzeniu Zespołu rodzice zostają poinformowani drogą listowną w formie orzeczenia, które jest podstawą do uruchomienia odpowiedniej formy kształcenia.

 

 

 

 

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

 

Rodzice dzieci, które na podstawie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej lub medycznej wymagają przyznania specjalnych metod kształcenia, winni wystąpić z wnioskiem do Zespołu Orzekającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim o przyznanie odpowiedniej formy kształcenia.

 

      Poradnia wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci:

Ø     z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

Ø     z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

Ø     z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,

Ø     z zaburzeniami zachowania,

Ø     niedostosowanych społecznie,

Ø     zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

Ø     zagrożonych uzależnieniem,

Ø     słabosłyszących,

Ø     niesłyszących,

Ø     słabowidzących,

Ø     niewidzących,

Ø     z niepełnosprawnością ruchową,

Ø     z autyzmem,

Ø     z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

Ø     do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych,

 

 

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE – INDYWIDUALNE PRZYOTOWANIE PRZEDSZKOLNE

 

Ø     Nauczanie indywidualne oraz indywidualne przygotowanie przedszkolne przyznaje się dzieciom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

Ø     Nauczanie indywidualne oraz indywidualne przygotowanie przedszkolne przyznaje się na podstawie zaświadczenia lekarza specjalisty lub lekarza rodzinnego, który posiada dokumentację dotyczącą aktualnego stanu zdrowia dziecka.

Ø     Zaświadczenie lekarskie powinno zawierać: rozpoznanie jednostki chorobowej, określenie czasu, na jaki jest zalecana taka forma kształcenia- okres nie krótszy niż 30 dni, uzasadnienie określające przyczyny, z powodu, których dziecko nie powinno uczęszczać do szkoły oraz zakres zajęć, które mogą odbywać się na terenie placówki z grupą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu.

 

 

OPINIA O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA

 

Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje się dla dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia nie objętych oddziaływaniem placówki dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńczej. Opinię tę przyznaje się w oparciu o procedury przyznawania orzeczeń do kształcenia specjalnego.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wioletta Kubik 23-07-2009 12:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 23-07-2009 12:31