Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Procedury wydawania opinii psychologicznych, pedagogicznych, psychologiczno-pedagogicznych

 i logopedycznych w Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej

 

1.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna lub logopedyczna w postaci badań diagnostycznych jest udzielana w Poradni bezpłatnie na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. Za ich zgodą może być udzielana również na wniosek szkół i innych placówek edukacyjnych bądź opiekuńczych, w których dziecko przebywa.

2.     Specjaliści poradni po wnikliwej, wieloaspektowej diagnozie psychologicznej, pedagogicznej i/lub logopedycznej na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka wydają opinie z przeprowadzonych badań.

3.     Opinię w 2 egzemplarzu otrzymują rodzice lub prawni opiekunowie dziecka w terminie nie dłuższym niż miesiąc od daty złożenia wniosku.

4.     Na wniosek lub za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów dziecka kopię opinii Poradnia przekazuje do placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko.

 

 

OPINIA W SPRAWIE

Ø     Wczesnego wspomagania w rozwoju – dzieci od urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole.

Ø     Wcześniejszego przyjęcia do szkoły podstawowej.

Ø     Odroczenie obowiązku szkolnego.

Ø     Pozostawienie ucznia w klasie I-III na drugi rok w tej samej klasie.

Ø     Gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek przygotowania do szkoły poza oddziałem „0”

Ø     Zwolnienie dziecka z drugiego języka obcego.

Ø     Objęcie nauką w klasie terapeutycznej.

Ø     Dostosowanie wymagań terapeutycznych.

Ø     Dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających programu nauczania do indywidualnych potrzeb/ możliwości edukacyjnych ucznia.

Ø     Dostosowanie warunków i form egzaminów gimnazjalnych do indywidualnych potrzeb ucznia.

Ø     Dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości do indywidualnych potrzeb ucznia.

Ø     Inne opinie.

 

ORZECZENIA DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO DLA:

Ø     Niesłyszących i słabosłyszących (z uszkodzonym słuchem).

Ø     Niedowidzących i słabowidzących (z uszkodzonym wzrokiem).

Ø     Niepełnosprawnością ruchową.

Ø     Upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim (nie dotyczy przedszkola).

Ø     Upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Ø     Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (indywidualne i grupowe).

Ø     Z autyzmem.

Ø     Z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Ø     Niedostosowanych społecznie (nie dotyczy przedszkola).

Ø     Z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem (nie dotyczy przedszkola).

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wioletta Kubik 23-07-2009 12:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Wioletta Kubik 23-07-2009 12:30