Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Procedury przyjmowania do Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim

 

 

Ø     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zarówno w formie badań diagnostycznych jak i działań terapeutycznych, jest udzielana w poradni na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

 

Ø     Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.

 

Ø     Poradnia udziela również pomocy dzieciom nieuczęszczającym do przedszkola lub szkoły (w wieku od urodzenia do wygaśnięcia obowiązku szkolnego) oraz ich rodzicom, mieszkającym na terenie działania poradni.

 

Ø     Terenem działania poradni są gminy Powiatu Drawskiego

 

Ø     Poradnia może udzielić pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek, nie mających siedziby na terenie działania poradni oraz dzieciom nie zamieszkałym na terenie działania poradni, które nie uczęszczają do szkoły (przedszkoli) i ich rodzicom, po uzyskaniu przez rodziców zgody Starosty Powiatu Drawskiego.

 

Ø     Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

 

Ø     Badania diagnostyczne, dotyczące problemów szkolnych, oparte są na:

Ö       informacjach rodziców o uczniu,

Ö       opiniach nauczycieli lub wychowawców o dziecku, w których opisane są również podjęte formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

 

Ø     W przypadku dzieci, które były wcześniej diagnozowane w innych poradniach lub placówkach oraz są leczone w poradniach specjalistycznych wskazane jest, aby rodzice dostarczyli na badanie diagnostyczne posiadaną dokumentację.

 

Ø     Uczniowie kierowani do poradni pod kątem diagnozy specyficznych trudności w nauce czytania, pisania i liczenia powinni mieć dołączone do w/w dokumentacji również sprawdziany ortograficzne, wypracowania, zeszyty z klas młodszych, (ewentualnie kserokopię oceny opisowej na koniec klasy III szkoły podstawowej).

 

Ø     Dziecko, wymagające noszenia szkieł korekcyjnych lub aparatów słuchowych, powinno przynieść je ze sobą na badanie lub terapię.

 

Ø     Dziecko niepełnoletnie przychodzi na badanie w poradni w obecności rodzica.

 

Ø     O kolejności przyjęć decyduje data zgłoszenia, wyjątkiem są sytuacje kryzysowe.

 

Ø     Dal pełniej rzetelności diagnozy niezbędna jest dobra kondycja psychofizyczna dziecka ( powinno byś zdrowe, zaopatrzone, np. w okulary, aparat słuchowy itp.)

 

Ø     Poradnia zapewnia wszystkim klientom atmosferę bezpieczeństwa, dyskrecji i poszanowania ich praw.

 

Ø     Wszelkiego rodzaju skargi i zażalenia mogą być składane do dyrektora placówki i rejestrowane w dzienniku skarg i wniosków. Dokument dostępny jest w sekretariacie Poradni.

 

Ø     Skargi i wnioski są przyjmowane przez dyrektora placówki w każdy czwartek w godz. 1400 - 15 30.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wioletta Kubik 23-07-2009 12:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Wioletta Kubik 13-09-2018 13:31